Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Otwarcie przebudowanej części gimnazjum

Nowy rok szkolny – 1 września - otworzyliśmy z przebudowaną częścią gimnazjum (nowe toalety i szatnie, poszerzony korytarz).

Pomagają nam