Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Konkurs Deutsch-Español

Kategoria: szkolny konkurs dla uczniów klas 7 oraz II-III gimnazjum

Termin: 5.02.2018

Zasady konkursu:

 1. 1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas 7 oraz II-III gimnazjum.
 2. 2. Przed konkursem uczniowie, uczący się języka niemieckiego oraz hiszpańskiego dobierają się w pary mieszane tzn. jedna osoba ucząca się języka niemieckiego a druga hiszpańskiego (można tworzyć pary międzyklasowe, ale tylko w ramach poziomu), oraz zgłaszają chęć uczestnictwa nauczycielowi do 19.01.2018r.
 3. 3. Pytania obejmować będą niemieckie i hiszpańskie słownictwo i gramatykę oraz kulturę krajów niemieckiego i hiszpańskiego obszaru językowego.
 4. 4. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów.
 5. 5. W klasach 7 oraz II-III gimnazjum konkurs składa się z dwóch rund.
  - pierwsza runda odbywa się w trzech kategoriach: klasy 7, klasy II, klasy III. i składa się z 13 pytań (dla każdego z języków), a uczniowie udzielają odpowiedzi pisemnie.
  - do drugiej rundy, składającej się z reakcji językowej, krótkiej wypowiedzi ustnej po niemiecku/ hiszpańsku na określony temat oraz wypowiedzi ustnej po polsku na dany temat, przechodzi 6 par, po dwie z klasy siódmej, drugiej i trzeciej, które w pierwszej rundzie zdobyły największą liczbę punktów.
 6. 6. Pierwszego miejsca nie można zająć ex aequo; w przypadku tej samej liczby zgromadzonych punktów o zwycięstwie decydować będzie dogrywka.
 7.  7. Nagrodami w każdej z kategorii będą:
  - słodki drobiazg dla par za zajęcie pierwszego miejsca (w każdej kategorii),
  - dodatkowe procenty z przedmiotów język niemiecki lub język hiszpański: 3% za pierwsze miejsce, 2% za drugie miejsce, 1,5% za trzecie miejsce.

Pomagają nam