Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Konkurs Recytatorski poezji Irlandzkiej

Cel konkursu:

- Zaznajomienie się z poezją irlandzką,
- Rozbudzenie zdolności recytatorskich,
- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
- Stworzenie możliwości prezentowania umiejętności recytatorskich i językowych na forum szkoły i poza szkołą.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

- Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas I-IIIG
- Potencjalny uczestnik, w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym, wybiera utwór z przygotowanego przez nauczyciela zbioru. Nauczyciel prowadzący decyduje czy interpretacja wiersza i opanowanie pamięciowe jest właściwe i czy uczeń może przystąpić do wzięcia udziału w konkursie.
- Oceny prezentacji dokonuje jury składające się z 2-3 nauczycieli
- Ocenie podlega: interpretacja utworu, poprawność wymowy, wrażenie artystyczne, stopień opanowania pamięciowego.

Pomagają nam