Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

lista podręczników

Wszyscy uczniowie klas 1-7 szkoły podstawowej i klas gimnazjum otrzymają ze szkoły we wrześniu darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Wyjątek stanowią zestawy do nauki języków obcych - będą one zamawiane przez nauczycieli uczących. Religia jest przedmiotem nieobowiązkowym - podręcznik zakupujecie Państwo we własnym zakresie.

Poniżej znajdują się linki z listą podręczników na rok 2017-2018 dla poszczególnych klas:

KLASA IIA i IIB

KLASA IIIA i IIIB

Pomagają nam