Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

ORGANIZOWANY przez Szkołę w Dąbrówce – kwiecień 2016 eliminacje szkolne

2  czerwca 2016 finał w Dąbrówce (ul. Malinowa 41)

CELE KONKURSU:

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób;

- rozwijanie zainteresowań językiem angielskim;

- praca nad poprawną wymową;

- utrwalanie i wzbogacanie leksyki;

- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień;

- budzenie wiary we własne siły i talent.

REGULAMIN KONKURSU:

- konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI;

- każda szkoła typuje od jednego do trzech solistów lub zespołów z wybranej kategorii;

- uczestnicy przygotowują dowolną piosenkę w języku angielskim;

- maksymalny czas trwania występu: 3-4 minuty;

- dopuszcza się możliwość korzystania z instrumentów muzycznych lub akompaniamentu zarejestrowanego na płycie CD;

- opiekunem uczestnika/uczestników konkursu jest nauczyciel języka angielskiego (w wyjątkowych przypadkach nauczyciel innego przedmiotu);

- w komisji konkursowej zasiadają nauczyciele, którzy reprezentują szkoły biorące udział w konkursie.

KRYTERIA OCENIANIA:

- interpretacja;

- fonetyczna poprawność śpiewanego tekstu;

- wrażenia artystyczne i estetyczne;

- muzykalność;

- obycie sceniczne.

Pomagają nam