Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Szkolny konkurs „English Brainiac"

Kategoria: szkolny konkurs dla uczniów klas 4-6 SP oraz klas I-III gim.

Termin: 16.12.2016

Cele konkursu:

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

- pogłębianie wiedzy lingwistycznej

- rozbudzanie intuicji językowej

- popularyzacja wiedzy na temat szeroko pojętego  języka angielskiego (frazeologia, idiomy, przysłowia, slang, angielski brytyjski i amerykański)

- pogłębianie znajomości kultury językowej krajów obszaru anglojęzycznego

- zadania konkursowe będą z niżej wymienionych obszarów lingwistycznych:

a) słowotwórstwo

b) frazeologia

c) przysłowia

d) idiomy

e) word- play (zagadki słowne)

f) zagadki logiczne

g) gramatyka

h) spelling (literowanie)

 

Pomagają nam