Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Szkolny Konkurs Recytatorski Anglojęzycznych Utworów Wierszowanych „Śpiewany i Recytowany”

Szkolny Konkurs Recytatorski Anglojęzycznych Utworów Wierszowanych „Śpiewany i Recytowany”

Konkurs szkolny dla klas 0-3

Data: 17 grudnia 2019

Cele konkursu :

 1. Popularyzacja wśród  uczniów literatury anglojęzycznej
 2. Rozbudzanie zdolności recytatorskich
 3. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
 4. Stworzenie możliwości zaprezentowania swych umiejętności językowych na szerszym forum

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas 0-3
 2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0 i 1, klasy 2 i klasy 3.
 3. Dobór utworu jest dowolny, czas interpretacji do 2 minut. Uczestnicy z klas 0,1 przygotowują utwór o długości min. 6 linijek, z klas 2 i 3 min. 8 linijek.
 4. Potencjalny uczestnik, w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym, wybiera utwór. Nauczyciel prowadzący decyduje, czy dobór wiersza i jego interpretacja  jest właściwa i uczeń może przystąpić do wzięcia udziału w konkursie.
 5. Oceny prezentacji dokonuje jury składające się z 2-3 nauczycieli.
 6. Ocenie podlega: 
 • Interpretacja utworu
 • Poprawność wymowy
 • Wrażenia artystyczne
 • Stopień opanowania pamięciowego

Zapisy do 10 grudnia 2019 u nauczycielek j.  angielskiego: J. Dybikowskiej,  N. Pietrzak

Pomagają nam