Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Terminarz rekrutacji

1.

do 29 lutego

termin składania ankiet rekrutacyjnych przez rodziców dzieci nie uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej „Dębinka”

2.

do 4 marca

rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i ich rodzicami

3.

7 marca

test z języka angielskiego obejmujący umiejętności i wiedzę z zakresu podstawy programowej obowiązującej w szkole podstawowej

4.

11 marca 

ogłoszenie wyników testu z j. angielskiego

5.

11 marca

ogłoszenie listy zakwalifikowanych

6.

do 17 marca

składanie odwołań od postępowania rekrutacyjnego

7

18 marca

ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych uczniów

8.

do 31 marca

wpłata wpisowego w wysokości 1000 zł

9.

czerwiec

spotkanie informacyjne dla klas I gimnazjum

Pomagają nam