Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Dzień z ekonomią społeczną w „Dębince”.

Ekonomia społeczna to forma działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę.

Od dwóch lat uczniowie „Dębinki” mają możliwość udziału w wykładach i warsztatach z zakresu ekonomii społecznej. Ich celem jest nie tylko budowanie wiedzy o tym temacie, ale przede wszystkim pokazanie, że ekonomia może być przestrzenią do działalności zorientowanej na ludzi i realizowanej przez pasjonatów i społeczników. Uczniowie ze zdumieniem odkrywają, że prowadząc kawiarenkę, działając w wolontariacie, samorządzie szkolnym i przygotowując koncert charytatywny również realizują zadania typowe dla tej formy działalności gospodarczej, tyle że robią to w ramach swojej społeczności i skali dostosowanej do uczniowskich możliwości. 

Ostatnie spotkanie z ekonomią społeczną i ludźmi w nią zaangażowanymi miało miejsce w piątek 9 marca. Wzięli w nim udział uczniowie klas 5, 6 i 7 szkoły podstawowej. Organizatorami tegorocznej edycji był ponownie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Co ważne – specjalnie na spotkanie z naszymi uczniami przyjechali z Kielc członkowie Spółdzielni Socjalnej Video-Ewent, którzy poprowadzili konkurs wiedzy o ekonomii społecznej. Specjalnymi gośćmi naszej szkoły byli uczniowie ze Spółdzielni Uczniowskiej VZÓR działającej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. W trakcie spotkania odbył się pokaz ratownictwa medycznego przygotowany przez uczniów klasy maturalnej ZSM, członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie spotkania serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia będziemy mogli wykorzystać realizując przygotowywany właśnie projekt Erasmus+.

Adam Bech

Pomagają nam