Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Egzamin ósmoklasisty 2021

Z radością informujemy o bardzo wysokich wynikach egzamiu ósmoklasisty.

Wyniki klas 8 SP

DĘBINKA

Wielkopolska

Kraj

Język polski

80,31%

58%

60%

Matematyka

83,09%

45%

47%

Język angielski

95,63%

63%

66%

Dziękujemy nauczycielom za ich zaangażowanie i wytężoną pracę z ósmoklasistami.

Gratulujemy doskonałych wyników wszystkim absolwentom, ich nauczycielom i rodzicom!

Pomagają nam