Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

FINAŁ XI EDYCJI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO „OBIEŻYŚWIAT”

W poniedziałek, 4 czerwca 2018 r. odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Obieżyświat”, XI edycja przebiegała pod hasłem „Jesteś wędrowcem i podróżnikiem – poznajesz świat”.

Do finału zakwalifikowało się 36 uczniów z 18 gimnazjów z różnych miast województwa wielkopolskiego. Do konkursu przystapiło 34 uczniów. Komisji konkursowej przewodniczyła prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska.

Finał konkursu składał się z trzech części. Do etapu drugiego i trzeciego konkursu przeszli uczniowie z 12 szkół. Podczas zmagań uczniów, nauczyciele uczestniczyli w seminariach, które dotyczyły aktualnych zagadnień związanych z migracją ludzi i wzajemnego rozumienia swoich potrzeb i odrębności kulturowej.

Prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska w seminarium na temat: „Geograficzne kształcenie w poznawaniu i rozumieniu zróżnicowania kulturowego na świecie” wskazywała na bazie literatury oraz badań naukowych cechy chrakteryzujące poszczególne społeczeństwa. Temat seminarium  prof. UAM dr hab. Małgorzaty Mazurek brzmiał: Przy kawie o geoturystyce w Etiopii. O zmienności kulturowej w miastach Europy -  Wielokulturowość dużych miast Europy Środkowo – Wschodniej wczoraj i dziś - wypowiadał się dr Michał Dolata.

Dodatkową atrakcją dla uczniów i nauczycieli było wysłuchanie wykładu młodego podróżnika z Poznania - Emila Witta o jego wyprawach w dżunglę Amazonii oraz zwiedzenie Muzeum Ziemi – w czasie oprowadzania profesor UAM dr hab. Agata Duczmal – Czernikiewicz opowiedziała uczniom i nauczycielom historię meteorytów metalicznych.

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe dziękuje za współpracę w organizacji i patronat merytoryczny Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Szczególne podziękowania składamy Dziekanowi Wydziału prof. UAM dr hab. Leszkowi Kasprzakowi za możliwość przeprowadzenia konkursu na terenie uczelni oraz prof. UAM dr hab. Iwonie Piotrowskiej kierownikowi Pracowni oraz dr M. Cichoń, a także doktorantom – Panom Dawidowi Abramowiczowi, Sebastianowi Kendzierskiemu, Jakubowi Sypniewskiemu – za pomoc w organizacji i czuwanie nad przebiegiem części finałowej.

Po laur zwycięstwa sięgnęli uczniowie ze szkół:

I miejsce –  Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego z Poznania

II miejsce – Społeczne Gimnazjum Dębinka z Poznania

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej z Łobżenicy

SERDECZNIE GRATULUJEMY UCZNIOM I NAUCZYCIELOM!

Tabela wyników

Pomagają nam