Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

FINAŁ XII EDYCJI „OBIEŻYŚWIATA”

10 czerwca 2019 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Obieżyświat”. Tegoroczna – XII edycja przebiegała pod hasłem „Azja – kontynent kontrastów”.

Organizatorzy to: Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. 

Uczniowie klas trzecich gimnazjum reprezentowali 13 szkół. W tegorocznej edycji po raz pierwszy wzięli także uczniowie z klas ósmych szkoły podstawowej. Do konkursu przystapiło 39 uczniów. Pod przewodnictwem prof. UAM dr hab. Iwony Piotrowskiej pracowała komisja konkursowa, w skład której wchodzili geografowie - pracownicy naukowi oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych.

Finał konkursu składał się z trzech części. Podczas zmagań uczniów, nauczyciele uczestniczyli w seminariach. Dodatkową atrakcją dla uczniów i nauczycieli było wysłuchanie wykładu prof.UAM dr hab. Leszka Sobkowiaka pt.” Chiny – globalne mocarstwo”. Podczas trwania konkursu nauczyciele mieli okazję do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, uczestnicząc w seminarium i warsztatach przygotowanych przez mgr Filipa Matrasa z Esri Polska. Odbyli seminarium na temat „Podstawowych zagadnień związanych z GIS – wprowadzenie do przygody z ArcGIS Online”, wzięli udział w warsztatach pt. „Ciekawe lekcje z GIS – przegląd gotowych scenariuszy zajęć z uczniami” oraz „Dzielenie się znajomością GIS – tworzenie i udostępnienie własnych map interaktywnych”. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do wzbogacenia form pracy z uczniami.

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe dziękuje za pomoc organizacyjną i patronat merytoryczny Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, szczególne podziękowania składa Dziekanowi Wydziału prof. UAM dr hab. Leszkowi Kasprzakowi za możliwość przeprowadzenia konkursu na terenie uczelni oraz prof. UAM dr hab. Iwonie Piotrowskiej kierownikowi Pracowni  i dr M. Cichoń – za: przygotowanie zadań konkursowych, pomoc w organizacji i czuwanie nad przebiegiem części finałowej. 

 

WYNIKI XII EDYCJI

Pomagają nam