Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Kolejne wyróżnienia dla projektu „Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków i Rzymian”

Mija rok od zakończenia realizacji projektu „Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków i Rzymian”. Pomimo to, co pewien czas, nasze działania są przypominane w dość niespodziewany sposób. W grudniu otrzymaliśmy wiadomość z Narodowej Agencji ERASMUS o wysokiej ocenie naszego projektu. Następnie zdobyliśmy Krajową Odznakę eTwinning i wkrótce potem zostaliśmy wyróżnieni jej międzynarodową odmianą czyli Europejską Odznaką eTwinning.

W marcu Dębinka uzyskała wyjątkowy tytuł Szkoła eTwinning. Jest to wyróżnienie, które otrzymują uczestnicy z ponad przeciętnymi osiągnięciami w programie, będącymi przykładem propagowania innowacyjnych metod w nauczaniu. Jest to też rodzaj certyfikatu jakości, gwarantującego dobrą współpracę i doświadczenie. Konsekwencją było zaproszenie koordynatorów projektu, do udziału w specjalnie dedykowanym wydarzeniu – konferencji tematycznej, która odbyła się w dniach 9-11 maja 2019 w Dublinie. Niestety ze względu na zaplanowane wcześniej działania, nasza delegacja nie mogła wziąć udziału w tym wydarzeniu.

W kwietniu otrzymaliśmy kolejną dobrą wiadomość i jednocześnie zaproszenie na galę rozdania nagród eTwinning organizowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. To wielkie wydarzenie odbyło się 6 czerwca w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Nasz projekt znalazł się w grupie ponad stu zgłoszonych do oceny w ramach konkursu „Nasz projekt eTwinning 2019”. Spośród nich jury wybrało siedemnaście nagrodzonych w ośmiu kategoriach.

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że praca naszego zespołu została oceniona najwyżej spośród dwunastu projektów w kategorii STEAM – wśród działań łączących naukę i sztukę. Nagrodę za zwycięstwo w konkursie oraz dyplom uznania Ministra Edukacji Narodowej otrzymali Pani Agnieszka Kroll i Pan Adam Bech, którzy pełnili rolę koordynatorów projektu. Osiągnięcie to jest wynikiem dwuletniej pracy na platformie eTwinning oraz współdziałania z zespołami z Hiszpanii i Włoch. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli i aktywnie uczestniczyli w podejmowanych aktywnościach projektowych.

Adam Bech

Pomagają nam