Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Projekt Trwała pamięć pokoleń w roku szkolnym 2018-2019

Tradycyjnie we wrześniu  - tym razem pięciu uczniów klas ósmych uczestniczyło w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku i wycieczce turystyczno-krajoznawczej po Podlasiu (patrz: osobne sprawozdanie z wyjazdu na stronie internetowej Dębinki).

2 października tegoroczne działania projektu Trwała pamięć pokoleń zainaugurowane zostały  w IX LO w Poznaniu spotkaniem dla dyrektorów i szkolnych koordynatorów.

Natomiast 6 listopada tegoroczne działania Projektu dla uczniów rozpoczęła uroczystość w Technikum Energetycznym w Poznaniu. Podczas spotkania uczniowie naszej szkoły zaangażowani w tegoroczną edycję projektu wysłuchali m.in. wykładu nt. korzeni sowieckiego totalitaryzmu.

Przez cały rok trwały spotkania fakultetu Człowiek w świecie totalitaryzmów. Po raz pierwszy wszyscy uczestnicy rekrutowali się spośród uczniów klas szóstych, którzy przygotowywali się i nadal przygotowują do wyjazdu dopiero w kolejnym roku szkolnym – 2019-2020.

W pierwszym rzędzie zajęcia poświęcone były usystematyzowaniu wiedzy o mechanizmach działających w systemach totalitarnych (zarówno nazizmie jak i komunizmie), stosunkom polsko-sowieckim w okresie II wojny światowej oraz historii Armii gen. Andersa. Wiele zajęć odbywało się w formie warsztatowej.

Uczniowie starali się też odszukać i udokumentować historie wojenne własnych przodków. Te prace nadal trwają i będą kontynuowane w kolejnym roku szkolnym.

Ponadto uczniowie obejrzeli filmy: The soviet story, Dotknięcie anioła, Antek i Sybirski posag.

27 maja odbyło się spotkanie z p. Haną Lasman – córką Noacha Lasmana, poznańskiego Żyda, który przeżył Holokaust i jako zaledwie jeden z dwóch przedstawicieli swojej narodowości powrócił do naszego miasta po wojnie. Wywiad z gościem przeprowadziła Zuzanna Janyga z klasy 6a i Antoni Lenicki z klasy 8b (patrz: relacja z wizyty).

Renata Kuśnierczak

 

 

Pomagają nam