Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

SKS w Dębince

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu „SKS WIELKOPOLSKA”.

SKS - dodatkowe informacje.

Cele Programu „SKS WIELKOPOLSKA” jest m.in.  poprawa sprawności fizycznej, poprawa stanu zdrowia  jakości życia  dzieci i młodzieży, profilaktyka nadwagi i otyłości, jak i promocja zdrowego, aktywnego stylu życia.

Zajęcia sportowe będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego naszej szkoły z częstotliwością 2 razy w tygodniu,  w 60- minutowych jednostkach ćwiczebnych. Tematyka zajęć będzie dostosowana do możliwości i sprawności dzieci z wykorzystaniem elementów  zabaw i gier zespołowych – piłka siatkowa, piłka nożna, „dwa ognie amerykańskie”, gra w palanta, badminton.

Zapraszamy na zajęcia od 4 maja 2021

Klasy 4 - 6  poniedziałek / czwartek  godz. 15.30  - 16.30

Klasy 7 - 8  wtorek/środa  godz. 15.30 – 16.30

Klasy 1 - 3 środa / piątek godz. 14.10 – 15.10

Pomagają nam