Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Spotkanie koordynatorów programu Erasmus+

W drugim tygodniu ferii zimowych troje nauczycieli z naszej szkoły wyjechało do Torremolinos w Hiszpanii na drugie spotkanie koordynatorów programu Erasmus+. W trakcie spotkania nauczyciele z Włoch, Polski i Hiszpanii dyskutowali na temat przebiegu projektu,  omawiali kwestie związane z organizacją ostatniej wymiany międzynarodowej uczniów, jaka będzie miała miejsce w maju w Polsce, a także rozmawiali na temat planowanych nowych wspólnych przedsięwzięć. 

Uczestnicy spotkania wzięli także udział w niezwykle inspirującym szkoleniu z używania narzędzi oferowanych na platformie eTwinning, w tym Padlet i innych programów do tworzenia animacji i prezentacji. Podczas spotkania nauczyciele mieli okazję zwiedzić szkołę w Torremolinos, Malagę a także zapoznać się z kulturą Andaluzji odwiedzając Rondę oraz Alhambrę.

Spotkanie było bardzo owocne, pozwoliło podsumować dotychczasowe prace w ramach projektu, przygotować kolejne spotkanie międzynarodowe, a także stworzyć szkic kolejnego projektu.

Agnieszka Kroll

Pomagają nam