Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

Historia naszej szkoły jest już bardzo długa, a 25 lat istnienia obfituje w wiele ważnych chwil. Nie było jednak w naszych dziejach dnia tak wyjątkowego jak 18 września 2014. Ta data przejdzie do annałów, dzięki wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku szkoły, na który czekamy od lat.

Skromną uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz samorządowych Miasta Poznania i Osiedla Świerczewo, poznańskiego Kuratorium Oświaty, dębieckiej parafii, zaprzyjaźnionych szkół i instytucji oraz rodzice. W roli gospodarza wystąpił Zarząd Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego oraz wykonawca inwestycji p. Piotr Szymański. Najważniejszymi uczestnikami byli najmłodsi członkowie dębinkowej społeczności - delegacje uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod czujną opieką nauczycieli.

Atmosfera podniosłej chwili udzieliła się wszystkim obecnym, gdy „kapsuła czasu”, zawierająca akt erekcyjny, plany szkoły, specjalne wydanie gazety szkolnej, „Dębinkowe przykazania”, haftowany liść dębowy, logo szkoły, lokalną prasę i drobne monety, została zamknięta i umieszczona w fundamentach nowego budynku.  Być może ktoś po latach odnajdzie ją i pozna naszą historię? Być może, dzięki stalowej tubie, fragment naszych czasów zostanie zachowany dla potomności.

Co dnia z ciekawością przyglądamy się, jak nasza szkoła rośnie. Teraz czekamy z niecierpliwością na oddanie do użytku pierwszych sal, co powinno nastąpić już w październiku. A gdy wreszcie cały budynek będzie dla nas dostępny… wówczas zacznie się Nowa Era w dębinkowych dziejach.

Pomagają nam