Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Witaj szkoło!

Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się 3 września. Było uroczyście i pogodnie. Powitała nas z uśmiechem Pani Dyrektor Beata Łuczak – Wencel i przedstawiła zadania do realizacji w nowym roku, ciekawe projekty, zajęcia pozalekcyjne. Zachęcała do uczestniczenia w różnych formach osobistego rozwoju.

Ten dzień był wyjątkowym przeżyciem dla najmłodszych uczniów, którzy rozpoczęli edukację w klasie pierwszej i zero. Staraliśmy się, aby już pierwszego dnia dzieci poczuły się w Dębince bezpiecznie, dlatego każdemu z nich przydzielono starszego kolegę/ koleżankę jako opiekuna. Przywitaliśmy ich z radością.

Pomagają nam