Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Zakończenie roku szkolnego 2020/21

Zbliża się zakończenie roku szkolnego, w związku z tym poniżej znajduje się harmonogram uroczystości i spotkań z uczniami dla poszczególnych klas:

24 czerwca
godz. 18.00 - klasy 8
 
25 czerwca
godz. 9:00 - klasy 4-7
krótkie spotkanie wszystkich na boisku szkolnym (przy niepogodzie w sali gim. kl. 4-6, w sali widowiskowej - kl. 7), potem spotkania w klasach.
 
godz. 11:00 - klasy 0-3
Klasy 0-2 od razu mają spotkania z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.
Klasy 3 - najpierw w sali gimnastycznej (bardziej uroczyście z uwagi na zakończenie etapu edukacyjnego), a potem w salach lekcyjnych.

Pomagają nam