Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Erasmus+

Od września 2016 do września 2018 roku w Dębince realizujemy projekt „Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków i Rzymian” w ramach prograu Erasmus+.

Ludzie pełni pomysłów i z ciekawością świata, czyli początek projektu
Na początku była grupa ludzi, ciekawych świata i z ogromną ciekawością świata. Inspiracja, kontakty nawiązane za pośrednictwem portalu eTwinning, decyzja, wsparcie, współpraca (IES Costa del Sol z TorremolinosInstituto Comprensivo Assisi 2 z Santa Maria degli Angelioraz Instituto Comprensivo Assisi 3 z Petrignano di Assisi), trochę formalności i dopięliśmy celu - otrzymaliśmyliśmy dofinansowanie, które pozwala nam realizować szereg aktywności, które poszerzają horyzonty, zachęcają i umożliwiają naszym uczniom (i nauczycielom) zdobywanie nowych doświadczeń i realizację zadań w nowoczesny i efektywny sposób.

Projekt Erasmus+
Projekt Erasmus+ skupia się na poszukiwaniu wspólnego dziedzictwa antyku greckiego i rzymskiego, które jest obecne w życiu współczesnych Europejczyków - nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi na codzień. Architektura, sztuka, historia i osiągnięcia naukowe starożytnych po dziś dzień stanowią inspirację dla współczesnych. To jest inspiracja dla realizowanych przez nas zadań i projektów. Ale sposób realizacji jest już zupełnie nowoczesny. Podejmowane działania wykorzystują nowoczesne technologie informacyjne i są zorganizowane tak, żeby uczyć aktywnie, wymagać łączenia wiedzy z różnych dziedzin, integrować uczniów i zachęcać ich do aktywności, oferować im udział w ciekawych wydarzeniach.

Kto jest odbiorcą projektu i jakie są korzyści?
Projekt jest adresowany głównie do uczniów naszego gimnazjum, jednak wiele działań będziemy realizować również z młodszymi dziećmi, a wszyscy będą mogli zobaczyć chociaż część naszych osiągnięć.
Erasmus+ jako projekt międzynarodowy naturalnie wspiera współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych krajów. Więc dębinkowi nauczyciele również doświadczają, rozmawiają, pracują nad Erasmus(+)owymi projektami z dziećmi, widzą ich postępy i analizują wpływ innego podejścia do projektów na zaangażowanie uczniów, ich kreatywność, drogę do osiągnięcia celu i ostatecznie na wynik. I wykorzystują te sposoby, które przynoszą najlepsze efekty również na swoich przedmiotach lekcyjnych w Dębince, a to wpływa korzystnie na poprawę wyników nauczania, przyswajania wiedzi i zrozumienia nawet przez uczniów osiągających w klasie wyniki poniżej średniej.
No i jeszcze, zupełnie przy okazji, wszyscy pogłębiamy wiedzę o naszych ojcach - starożytnych Grekach i Rzymianach :).

WIĘCEJ INFORMACJI:

O projekcie w kilku słowach…

Cele projektu

Zadania do realizacji w trakcie trwania projektu

Nasi partnerzy

Międzynarodowa strona projektu https://debinka.pl/erasmus/Main.html


ARCHIWUM

Spotkanie podsumowujące projekt

Inspirowane Antykiem czyli wynalazki, gry i moda

Wycieczka do Hiszpanii – spotkanie uczniów szkół partnerskich w programie Erasmus+

Trzecia polsko-włosko-hiszpańska wymiana uczniów

Podsumowanie kolejnego etapu prac w ramach projektu Erasmus+

Erasmus+ „ Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków i Rzymian” – podsumowanie pierwszego etapu prac w ramach projektu

Wycieczka do Włoch w ramach projektu Erasmus+

Warsztaty fotograficzne

„Vidi, didici et vicit” czyli tydzień z „Antykiem” w ramach programu ERASMUS+

Spotkanie koordynatorów programu Erasmus+

Pomagają nam