Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 Dębinka na rok szkolny 2019/2020

 

1.

do 20 stycznia 2019r.

składanie ankiet rekrutacyjnych

2.

31 stycznia 2019r.

spotkanie dyrekcji z rodzicami, godzina 17:30

3.

4-8 lutego 2019r.

indywidualne rozmowy dyrekcji i psychologa z rodzicami

4.

2-3 i 9-10 lutego 2019r.

badania dzieci

5.

22 lutego 2019r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

6.

od 22 lutego 2019r.

pisemna informacja zwrotna po badaniach dzieci (do odebrania w sekretariacie szkoły)

7.

25 kwietnia 2019r.

spotkanie rodziców z dyrektorem i wicedyrektorem oraz wszystkich dzieci z nauczycielkami, godz 17:30

8.

6 czerwca 2019r.

spotkanie klasowe rodziców z wychowawczynią, godzina 18:00

Pomagają nam