Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Świetlica

 „KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO,
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”

Janusz Korczak

Nasza świetlica działa zgodnie z rocznym planem uwzględniającym priorytety wychowawcze i dydaktyczne obowiązujące w Dębince w danym roku szkolnym.

Staramy się:

- rozwijać zainteresowania uczniów;  

- rozwijać sprawności manualne i plastyczne;

- utrwalać i pogłębiać wiedzę wyniesioną z lekcji poprzez propagowanie gier dydaktycznych, quizów tematycznych;

- uczyć kulturalnego zachowania, kształtować postawy życzliwości, uprzejmości i szacunku;

- kształtować nawyki higieniczne, zwłaszcza podczas spożywania posiłków.

- wdrażać dzieci do samodzielnego dbania o porządek: segregowania zabawek, książek, podlewania kwiatków, mycia pędzli i podkładek po skończonej pracy plastycznej.

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą rozwijać swoje zdolności plastyczne,  wykorzystując rozmaite techniki i środki: bibuła, farby, plastelina, papier kolorowy, kredki, flamastry, itp. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się zajęcia, na których dzieci poznają nowe formy składania i wycinania papieru, czyli orgiami i kirigami.

Uczniowie chętnie korzystają z różnych gier planszowych (scrable, warcaby, chińczyk, monopol, osada, grzybobranie, wędkowanie, itp.), szachów, bierek, domina i innych ciekawych gier stolikowych.

W każdym semestrze uczniowie wybierają jedną, ulubioną pozycję książkową i raz w tygodniu czytamy ją na głos.

Dla dzieci, które lubią aktywnie spędzać swój wolny czas, świetlica oferuje miejsce do zabawy na dywanie. Tutaj można układać drewniane tory kolejowe, budowle z różnego rodzaju klocków, bawić się w kucharzy albo składać modele różnych maszyn.

Podczas sprzyjającej aury dzieci mają możliwość spędzania wolnego czasu przed i po lekcjach na boisku szkolnym i na placu zabaw przeznaczonym dla klas 0-3.

Staramy się by dzieci wychodziły ze szkoły uśmiechnięte.

REGULAMIN ŚWIETLICY

Kierownik Świetlicy
Anna Sozańska- Banaś


Pomagają nam