Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

mPotęga

W roku szkolnym 2023/2024 w Dębince będzie realizowany w ramach programu mPotęga projekt matematyczny:

"Poczuj chemię do matmy" - skierowany do uczniów klas 7,8 naszej szkoły. Projekt ma przybliżyć uczniom poznanie praktycznego zastosowania matematyki w przedmiotach przyrodniczych.  Będziemy chcieli pokazać uczniom, że matematyka jest wszechobecna, pojawia się w życiu codziennym.  Zadania, które będą realizowali uczniowie przy wsparciu nauczycieli i rodziców będą wymagały dużo pomysłowości, kreatywności i zaangażowania. Innowacyjnością projektu będzie realizowanie zagadnień matematycznych w oparciu o praktykę laboratoryjną uczestników. Metoda aktywizująca, która rozwija umiejętności planowania, analizowania i wnioskowania. 

1. Warsztaty laboratoryjne

"Stężenie procentowe, czyli ile jest soku w soku? 

"Wyznaczanie gęstości substancji"

"Gofry - czyli prawa chemiczne w zastosowaniu"

2. Warsztaty rodzinne 

3. Zajęcia warsztatowe Starsi-Młodszym

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Dębince będą realizowane w ramach programu mPotęga dwa projekty matematyczne:

1. "Triki matematyki - czyli o matematycznych ułatwiaczach" - skierowany do uczniów klas 4,5 i 6 naszej szkoły.

- Familiada matematyczna

- Geo Triki warsztaty

- mPotęga i klocki Reko

- Triki Matematyki w listopadzie

Działania we wrześniu i październiku

 

2. "GEO modna Dębinka" - dla młodzieży z klas 7 i 8, w którym będziemy chcieli pokazać, że wielokąty są wszechobecne - nie tylko  na lekcji matematyki, ale również w życiu codziennym.

- Szkolenie dla rodziców

- Lekcja GEOzwierciadła

- Geo Triki warsztaty

- Wystawa gier matematycznych

- Mikołajkowa lekcja z trójkątami

- Andrzejkowe GeoKulinaria

- Geomodna Dębinka na Nocce Naukowców

- Ciekawe wielokąty - wystawa

- Projekt: Tworzymy gry matematyczne

- Warsztaty gier matematycznych

Działania w październiku

Warsztaty składania figur płaskich - październik

Działania we wrześniu

 
 

 

Pomagają nam