Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

I etap realizowany będzie on-line w dniach 21.10.2015 – 17.11.2015.

II etap realizowany będzie on-line w dniach 12.01.2016 – 09.02.2016
oraz 01-04.03.2016.

III etap realizowany będzie on-line, w dniach 17.03.2016 – 23.03.2016.

Pomagają nam