Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Sukcesy uczniów

L.p.

Rok szkolny

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa konkursu

Osiągnięcia

Nauczyciel prowadzący

1.

1994/95

Leszek Ciesielski
(kl. 5)

Kangur
(konkurs matematyczny)

laureat

mgr Marlena Rynowiecka

2.

1995/96

Leszek Ciesielski
(kl. 6)

Kangur

laureat

mgr Marlena Rynowiecka

3.

1995/96

Piotr Berłowski
(kl. 6)

Kangur

laureat

mgr Marlena Rynowiecka

4.

1995/96

Julia Bober
(kl. 3)

Wojewódzki Konkurs Recytatorski

II miejsce

mgr Beata Łuczak – Wencel

5.

1996/97

Natalia Bober
(kl. 7)

Kangur

laureat

mgr Marlena Rynowiecka

6.

1997/98

Maciej Jarzewicz
(kl. 8)

Wojewódzki Konkurs Historyczny

finalista

mgr Katarzyna Oźminkowska

7.

1997/98

Krystyna Kokocińska
(kl. 8)

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

finalistka

mgr Adriana Haładuda

8.

1997/98

Artur Janc
(kl. 7)

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

finalista

mgr Justyna Karasińska

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

finalista

mgr Barbara Kowalik

Kangur

laureat

mgr Agnieszka Telążka -Hederych

9.

1998/99

Artur Janc
(kl. 8)

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

laureat

mgr Barbara Kowalik

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

laureat

mgr Agnieszka Telązka-Hederych

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

finalista

mgr Krystyna Kołodyńska

mgr Justyna Kmiecik

10.

1998/99

Maria Urbanowicz
(kl. 8)

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

laureatka

mgr Jarosław Haładuda

11.

1998/99

Anna Skrzypczak
(kl. 8)

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

Finalistka

mgr Jarosław Haładuda

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

finalistka

mgr Agnieszka Telązka-Hederych

12.

1998/99

Krzysztof Napierała
(kl. 8)

Wojewódzki Konkurs Historyczny

laureat

mgr Katarzyna Oźminkowska

mgr Krystian Szczepański

13.

1998/99

Mateusz Szymarek
(kl. 8)

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

finalista

mgr Agnieszka Telązka-Hederych

14.

1998/99

Michał Walkiewicz
(kl. 3)

Kangur

wyróżnienie

mgr Barbara Kowalik

15.

2000/01

Magdalena Budziszewska
(kl. 6)

Złota Żabka”
(język polski)

 wyróżnienie  mgr Justyna Kmiecik

16.

2001/02

Agnieszka Charzyńska
(kl. 8)

 Wojewódzki Konkurs Chemiczny  laureatka  mgr Jarosław Haładuda

Pomagają nam