Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 WRZEŚNIA

UCZNIOWIE KLAS 4, 5, 7, 8: godzina 9:30 - spotkanie z dyrektorem (sala gimnastyczna), następnie spotkanie z wychowawcami w klasach.

UCZNIOWIE KLAS 0-3 oraz KLAS 6: godz. 10:30 - spotkanie z dyrektorem (sala gimnastyczna), następnie spotkanie z wychowawcami w klasach.

Świetlica czynna od godz. 8:00.

3 WRZEŚNIA

godz. 10:30 - Msza św. w Kościele Świętej Trójcy na Dębcu.

Pozostałe zajęcia (przed i po mszy św. - wg planu dla danej klasy)

Pomagają nam