Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Konkurs Fotograficzny „Z Książką Dookoła Świata…”

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny „Z książką dookoła świata…” dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 i  Społecznego Gimnazjum „Dębinka”. Do 20 września czekamy na ciekawe zdjęcia z wakacji prezentujące książki i czytelników. Konkursowe fotografie dostarczamy do biblioteki w postaci tradycyjnej (papierowej) w rozmiarze nie mniejszym niż 15cmx20 cm.

Ogłoszenie wyników: 1 października 2018 r.

Nagrody czekają. Powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ Z KSIĄŻKĄ DOOKOŁA ŚWIATA…”

I. ZAŁOŻENIA  OGÓLNE I CELE KONKURSU

  1. Adresatami konkursu są uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3„Dębinka” oraz uczniowie  Społecznego Gimnazjum „Dębinka”.

  2. Cele konkursu:

   a) promocja czytania w czasie wakacji jako formy spędzania czasu wolnego,

   b) rozwijanie zainteresowań fotograficznych i wyobraźni twórczej,

   c) pogłębienie zainteresowań,

   d) pobudzanie kreatywności.

II ORGANIZACJA KONKURSU

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Społecznego Gimnazjum „Dębinka”

 2. Uczestnikiem może być każdy uczeń, który w wyznaczonym terminie zgłosi swoją pracę.

 3. Zadaniem uczestników będzie wykonanie zdjęcia w scenerii wakacyjnej. Na fotografii w roli głównej powinna znajdować się książka i/lub czytelnik.

 4. Technika wykonania pracy dowolna, zdjęcia kolorowe, czarno-białe lub w sepii, zarówno w poziomie,  jak i w pionie.

 5. Zdjęcia należy wykonać zgodnie z przepisami prawa autorskiego i ochrony wizerunku.

 6. Konkursowe prace dostarczamy do biblioteki w postaci tradycyjnej (papierowej) o rozmiarze nie mniejszym niż 15cmx20cm z dołączoną informacją: imię i nazwisko, autora oraz tytuł.

 6. Jury ocenia prace i wyłania zwycięzcę.

III KRYTERIA OCENY PRAC.

  1. Zgodność z tematyką konkursu.

  2. Oryginalne ujęcie tematu.

  3. Pomysłowość.

  4. Ogólne wrażenie artystyczno-estetyczne.

IV TERMIN KONKURSU

1. Ostateczny termin dostarczania prac upływa z dniem  20.09.2018 r.

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

3. Ogłoszenie wyników  1 października 2018 r.

V NAGRODY

  Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a osoby, które zajęły I, II, III miejsca – dyplomy i nagrody.

 

 

 

 

 

Pomagają nam