Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019

Ostatnie dni nauki w Dębince, jak zawsze były pełne pracy. Tym razem musieliśmy przygotować i przeprowadzić aż cztery uroczystości zakończenia roku szkolnego. Gorączkowe działania trwały więc za każdym razem niemal do ostatniej minuty.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas 0-3 SP była jak zwykle okazją do podsumowania wszystkich sukcesów, jakie odnieśli nasi najmłodsi członkowie dębinkowej społeczności.

Podobny charakter miało spotkanie dla uczniów klas 4-7. Po rozdaniu świadectw i nagród książkowych uczniom, którzy w tym roku szkolnym uzyskali średnią ocen powyżej 5,0 oraz minimum bardzo dobre zachowanie, wyróżniono bardzo licznych zwycięzców konkursów. Z ogromnym żalem uczniowie pożegnali odchodzących nauczycieli: Panią Małgorzatę Hajder oraz Pana Karola Bielskiego.

Wyjątkowy charakter miały pożegnania dwóch roczników kończących równolegle szkołę podstawową i gimnazjum. Oba zespoły przygotowały autorskie przedstawienia, które po zakończeniu części oficjalnej, zaprezentowały zaproszonym gościom. Warto dodać, że nasi absolwenci kończyli Dębinkę ze świetnymi wynikami w nauce (między innymi 6 laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych) i bardzo dobrymi rezultatami egzaminów zewnętrznych.

Pomagają nam