Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Obieżyświat

KONKURS GEOGRAFICZNY OBIEŻYŚWIAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Obieżyświat” jest współorganizowany przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe i Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, którzy wykazują szczególne zainteresowanie geografią. Jego idea narodziła się 15 lat temu.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy geograficznej wśród młodzieży poprzez zmierzenie się uczniów nie tylko z zagadnieniami teoretycznymi, ale także z działaniami praktycznymi. Konkurs składa się z dwóch etapów:

- części merytorycznej

- oraz praktycznej, połączonej z działaniami w terenie.

Innowacją jest to, że uczniowie nie mierzą się z zadaniami indywidualnie (jak w innych konkursach), ale w zespołach dwuosobowych. Kształcą tym samym umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, tak ważną we współczesnym świecie.

 

REGULAMIN

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, metryczka, protokół etapu I.

XV edycja Konkursu Geograficznego Obieżyświat - relacja

Wyniki XV jubileuszowej edycji Obieżyświata

Wyniki etapu szkolnego XV edycji Obieżyświata

Finał XIV edycji Obieżyświata (2023)

Wyniki etapu szkolnego XIV edycji Obieżyświata

Finał XIII edycji Obieżyświata

Wyniki etapu szkolnego XIII edycji Obieżyświata

Wyniki XII edycji Obieżyświata (2019)

FINAŁ Obieżyświata  - Program (2019)

Wyniki etapu szkolnego XII edycji Obieżyświata (2018)

Wyniki oraz fotorelacja z XI edycji Obieżyświata (2018)

Wyniki X edycji Obieżyświata (2017)

Edycja jubileuszowa - X konkursu Obieżyświat (2017)

Zdjęcia oraz wyniki IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego "Obieżyświat" (2016)

Wyniki IX edycji "Obieżyświata" (2016)

Zdjęcia oraz wyniki VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego "Obieżyświat" (2015)

Zdjęcia oraz wyniki z VII edycji konkursu (2014)

Zdjęcia oraz wyniki z VI edycji konkursu (2013)

Zadania konkursowe z XIV edycji Obieżyświata

Etap międzyszkolny - część 1 - turniejowa - maj 2012

Etap międzyszkolny - część 2 - praktyczno-problemowa - maj 2012

Etap międzyszkolny - część 3 -praktyczno-problemowa - maj 2012

Klucz odpowiedzi


Pomagają nam